Politica de confidentialitate

Cine suntem

Stander Impex, o firm? ?nregistrat? ?n Rom?nia, comercializeaz? produse ?i accesorii textile.

Date personale pe care le prelucr?m

Politica noastr? personal? de protec?ie a datelor reglementeaz? utilizarea ?i stocarea datelor dumneavoastr?.

Stander Impex SRL este un operator de date cu caracter personal. Colect?m urm?toarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume ?i prenume
 • E-mail
 • Num?r de telefon
 • Detalii de facturare ?i plat?
 • Cookies stocate ?n sistem anonimizat

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a v? oferi urm?toarele servicii:

Comenzi

 • Nume ?i prenume ? avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
 • E-mail ? adresa de e-mail o folosim pentru a v? confirma comanda ?i pentru a v? informa despre stadiul comenzii dvs
 • Num?r de telefon ? v? vom contacta dac? apar probleme la livrarea produselor dvs
 • Adresa de livrare ? avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
 • Adresa de facturare ? avem nevoie de aceste date pentru a v? emite factura

Suport

 • Nume ?i prenume ? avem nevoie de aceste date pentru a v? identifica
 • E-mail ? adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastr? pentru a v? rezolva problema
 • Num?r de telefon ? v? vom contacta pentru a gr?bi rezolvarea unei probleme; comunicarea va fi ?nregistrat? pentru a documenta problema dvs ?i rezolvarea ei
 • Detalii IP & sesiune pe Casa Textilelor ? avem nevoie de aceste date pentru a v? putea oferi serviciul de comunicare Chat ?i pentru a v? putea r?spunde la ?ntreb?ri afl?nd ce pagini a?i vizitat ?n cadrul sesiunii pe ANDINI

Func?ionarea site-ului Casa Textilelor

 • Adres? IP ? filtrarea ?i detectarea atacurilor din internet
 • Informa?ii cont? ? informa?iile dvs vor fi p?strate ?n baza de date intern? pentru a permite v?nz?torilor no?tri ?i site-ului Casa Textilelor s? v? ofere o experien?? personalizat?

Cu consim??m?ntul dumneavoastr?, am dori s? prelucr?m ?i urm?toarele date cu caracter personal

Comportament online

 • Istoria navig?rii ? partaj?m aceste informa?ii cu partenerii no?tri descri?i ?n politica de cookies pentru ?a v? putea livra oferte personalizate.

C?t timp p?str?m datele cu caracter personal

Pentru newsletter vom p?stra datele dumneavoastr? cu caracter personal doar pe durata de via?? a newsletter-ului sau p?n? c?nd ne ve?i notifica c? nu mai dori?i s? primi?i newsletter-ul. Dup? aceast? perioad?, datele dumneavoastr? personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru comenzile din Casa Textilelor, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse ?n documentele financiar-contabile sau ?n documente care se anexeaz? documentelor financiar-contabile, vor fi p?strate 10 ani conform dispozi?iilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finan?elor Publice ?i nu vor fi accesate ?n niciun alt scop dec?t scopul legal pentru care sunt arhivate. Dup? 10 ani aceste date vor fi distruse.

Care sunt drepturile dvs?

Dac? ave?i motive s? crede?i c? orice date personale pe care le de?inem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, ave?i dreptul s? solicita?i s? vede?i aceste informa?ii, s? le rectifica?i sau s? cere?i s? fie ?terse, s? solicita?i restric?ionarea prelucr?rii sau s? v? opune?i prelucr?rii ?i de asemenea ave?i dreptul la portabilitatea datelor.

Dac? dori?i s? inaintati ?o pl?ngere legat? de modul ?n care v-am procesat datele personale, contacta?i responsabilul cu protec?ia datelor. Responsabilul cu protec?ia datelor va lua leg?tura cu dumneavoastr? pentru a solu?iona problema ridicat?.

De asemenea pute?i contacta Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal la?www.dataprotection.ro??i pute?i depune o pl?ngere la ei.